Welcome to Plapumpui Blog. I hope you enjoy with me

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เต็มใจเสนอ(Click คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ Adobe Photoshop
เพราะวิกฤต(คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สมุทรสงครามใช้การไม่ได้)จึงทำให้พวกเราชาว ป.บัณฑิต รุ่น 11 ศูนย์สมุทรสงคราม ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนคอมพิวเตอร์ที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2551 กับ ท่านอาจารย์ สุจิตตรา จันทร์ลอย หรือ อาจารย์แจ็ค ขวัญใจของพวกเราชาว ป.บัณฑิตทั้ง 3 ศูนย์การเรียนกับท่านอาจารย์ในครั้งนี้ ได้เปลี่ยนความคิดเดิมๆของดิฉันที่เคยคิดว่าโปรแกรม Adobe Photoshop นั้นเป็นโปรแกรมที่ยากและใช้ในการตัดต่อหรือตกแต่งภาพเท่านั้น แต่พอท่านอาจารย์ได้สอนพวกเราเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการตกแต่งตัวอักษรโดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เท่านั้นความคิดเดิมๆของดิฉันก็เปลี่ยนไปเพราะท่านอาจารย์ได้สอนให้ดิฉันรู้ว่าโปรแกรม Adobe Photoshop นั้นสามารถใช้งานได้ไม่ยากและยังสามารถใช้ในการตกแต่งตัวอักษรของเราให้ออกมาดูดีตามที่เราต้องการได้ไม่ใช่เพียงใช้โปรแกรมนี้ในการตกแต่งภาพเท่านั้น
และด้วยเทคนิคการสอนบวกกับความน่ารักของอาจารย์ทำให้ดิฉัน (โดยเฉพาะพวกหนุ่มๆชาว ป. บัณฑิต) สนใจ และสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ดีในระดับหนึ่ง เทคนิคในการสอนของท่าน อาจารย์ที่ดิฉันชอบมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้ก็คือ ท่านอาจารย์สามารถสอนให้พวกเราที่อาจจะมีบางคนที่ไม่เคยได้สัมผัสหรือใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop มาก่อนได้รู้ว่าหัวใจสำคัญของโปรแกรม Adobe Photoshop อยู่ที่ Layer และ Layer แต่ละอันก็มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกับแต่ละแผ่นกระดาษที่ซ้อนทับกันอยู่โดยท่านอาจารย์ทำให้พวกเราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการใช้กระดาษหลายๆ แผ่นซ้อนทับกันแล้วให้พวกเรามองทั้งจากด้านข้างและด้านบนซึ่งการทำงานของ Layers จะเป็นในลักษณะนี้ แต่บนหน้าต่างของโปรแกรม Adobe Photoshop จะแสดงและทำให้เราเห็นมุมมองนี้ของ Layers ได้จากด้านบนเท่านั้นแทนที่จะเห็นด้านข้างของLayers ที่มีลักษณะที่ซ้อนทับกันอยู่ Layers ที่เราสร้างทั้งหมดจึงมีลักษณะคล้ายกระดาษ 1 แผ่นที่มีหน้าเดียวแทนที่จะเห็นเป็นกระดาษหลายๆแผ่น ที่มีหน้ากระดาษซ้อนทับกันอยู่

นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังสอนเทคนิคการใช้ปุ่มลัดต่างๆที่ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การใช้ Ctrl+T จะเป็นการขยายขนาดของวัตถุ(รวมทั้งภาพและตัวอักษร) วิธีลัดในการเลือกแบบตัวอักษร รวมถึงการใช้ ปุ่มเมนูต่างๆที่อยู่ใน Menu Bar เช่น Menu File ที่เราจะต้องเปิดเข้าไปเพื่อทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ และการใช้เครื่องมือในแถบ Tool Bar เพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งวัตถุ รวมถึงการใช้ Functions ต่างๆในการตกแต่งตัวอักษร เช่น การใช้ Drop Shadow ในการสร้างเงาของวัตถุ การใช้ Stroke หรือเส้นขอบการใช้ Color Overlay(สีเดียว) การใช้ Gradient (ไล่สีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป) และ Functions ต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งตัวอักษร อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีวิธีการนำรูปภาพมาใส่ในตัวอักษรรวมถึงเทคนิคต่างๆในการใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Adobe Photoshop อีกมากมาย ทำให้การไปเรียนที่ในมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ของพวกเราคุ้มค่ามากจริงๆ

สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย หรือ อาจารย์แจ็คเป็นอย่างมากสำหรับความรู้ที่ท่านมอบให้ดิฉันขอสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้รับท่านอาจารย์ในเรื่องการใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Adobe Photoshop ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในการสร้างสื่อในการสอนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: